בדיקה אופטומטרית

בדיקת תפקודי ראייה 

הבדיקה מורכבת ממספר שלבים, בדיקה אוביקטיבית, מדידות עיניות, בדיקת לחץ עיני, בדיקת עפעפים ודרכי דמעות, מדידת כמות דמעות, תפקוד בלוטות עפעפיים, מיפוי קרנית, צילום לשכה קדמית, צילום רשתית, מדידת עובי קרנית, בדיקת ראייה סוביקטיבית, סיכום ומרשם.

בדיקת מטופל חדש עשויה להמשך כ 45-60 דקות.

לאחר סיכום ממצאים נעבור לשלב התאמת מסגרת ועדשות מומלצים או נבחר גם בבדיקה להתאמת עדשות מגע.

הבדיקה לעדשות מגע תכלול התאמת חומר גלם ועדשה, מבנה העדשה המומלצת, התאמת תמיסות ובהמשך הדרכה אישית להרכבה והסרת העדשות

בדיקת לחץ תוך עיני      

 

בדיקת לשכה קרנית ודמעות

בדיקת מרכיבי העין ואיכותם האופטית מתן נתונים למרשמי עדשות דור חדש i Scription 

 

לסיום מה ההבדל, 

 

בדיקת תפקודי ראיה