עדשות מגע לשליטה בקוצר ראיה

שליטה בקוצר ראיה באוכלוסיה הצעירה

מחקרים עדכניים בנושא הרכבת עדשות מגע ושליטה בקוצר ראיה בקרב אוכלוסיה צעירה גילאים 7-16 שנים נערכו בשנים האחרונות.

אחד הבולטים נערך לאורך תקופה של 12 שנים האוכלוסיה ילדים הלוקים בקוצר ראיה שנע מ 0.50 דיאופטר ועד 8.00 דיאופטר.

תוצאות המחקר הראו כי שימוש בעדשות במהלך השינה, בהגדרהת שימוש עדשות לילה, הוכיחו שליטה והאטת קצב החמרת הליקוי בקוצר הראיה, בפרופיל שימוש בטוח, בהשוואה לאוכלוסית ביקורת.

לקריאה:        https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5721542/