GP Multi

תמיסת גי.פי. השריה וחיטוי 

 

תוצרת אביזור ספרד                                               

מתאימה לעדשות מגע קשות, נושמות, 

משמשת לניקוי והסרת חלבון, השריה, ניקוי וחיטוי,שטיפה והרכבה

תמיסה מאוזנת לשימוש בכל עדשות מגע קשות וגמישות, המעלה את זווית ההרטבה של חומר

העדשה ומיטיבה פיזור אחיד של שכבת הדמעות על פני העדשה

 

 

הנחיות לטיפול נכון