הוראות לטיפול נכון

הוראות לטיפול נכון בעדשות מגע

עדשות רכות -הוראות כלליות 

 • תמיסת ביוטרו
 • תמיסת איזיספט
 • תמיסת אבר קלין
 • תמיסת ניקוי סבון ליפיד קלינר
 • תמיסת אוריון
 • תמיסת אלוורה
 • תמיסת שטיפה סליין 
 • תמיסת סליין יונידוז

  עדשות הייברידיות - הוראות טיפול

  עדשות קשיחות Rgp-הוראות כלליות

 • תמיסת מניקר פלס
 • תמיסת גיפי GP להשריה 
 • קלינר גיפי GP לניקוי 
 • תמיסת לובוב לניקוי 
 • תמיסת פרוגנט A+B לטיפול חודשי בעדשות RGP:  

                                   סרטון פרוגנט:  https://www.youtube.com/watch?v=Afl7GcmfTzk

 

עדשות סקלרליות ומיני סקלרליות