Digital Lenses


לאור עליה בקוצר הראיה ומחלות רשתית הנלוות לכך, נעשו מחקרים ומעקבים בחיפוש אחר הגורם, תוך התמקדות בהרגלי החיים ושינויים  בעשורים האחרונים והמשותף לכל המחקרים הצביע על חשד לקשר בשימוש במוגבר באביזרים טכנולוגיים מחשבים, טאבלטים, ניידים ולכולם מכנה משותף אחד "שעות רבות של שימוש תוך ריכוז מקסימאלי וחשיפה לגל אור כחול Blue-light" בעוצמה רבה! משום שלגלי-אור קצרים, בתחום הכחול, יש נטיה להתבדרות, פיזור, בקלות יתרה מגלי אור נראה אחרים, הגל הכחול מייצר "אובך של רעש ראיתי" ומקשה על ריכוז ממוקד לאורך זמן, ה"רעש" ראיה שנוצר גורם לפעולות רבות של מיקוד שרירים, קפיצות מיקרו-תנועתיות של הרשתית, מיקוד של עדשת העין Accommodation,  צריכת אנרגיה אלקטרו-כימית רבה ברשתית  ומכאן גורם למאמץ, מתח, עייפות ולסברה כי אנרגיה מרוכזת זו, כאשר הינה ממוקדת על המקולה ברשתית, עלול לגרום לנזק לתאי הקליטה ברשתית אצל בוגרים ושינוי מבנה אורך גלגל העין בפרט אצל ילדים.

שימוש בעזרים טכנולוגים אלו בסמוך לשעות השינה הראה שיבושים בשלבי השינה ומקצב היממה Circadian Rhythms .

הגישה הפרואקטיבית ביוראופטיק גרמה לשימוש במוצרים חדשניים ומוגני קרינה מזה שנים רבות והתוצאות המוכחות הנן בשימור ותפקודי ראיה טובים.

דור הדיגיטל מביא אותנו מנוסים ומוכנים להתאמת עדשות ייחודיות אשר מאפשרות הקלת תפקודי הראיה, הגנה מקרינה, מסכים ותאורת מקרנים וסביבה עשירת בקרינה, נהיגה, ספורט, שיפור הקונטרסט, מאמץ ראייה, וראית לילה.

את היישום ניתן לשלב בכל העדשות האופטיות, כתוספת למשקפי מחשב וקריאה, וכהגנה לתלמידים, סטודנטים ומרכיבי עדשות מגע.

  ביוראופטיק נעשתה למידה, הדרכה והכשרה מקצועית, ובשילוב של השקעה רבה בציוד מתקדם לאבחון מותאמות עדשות אלו בטכנולוגיה ייחודיות ובשילוב ציוד מדידה ובדיקה מיוחד אשר משולב לצורך "בקרת-איכות" ומשלים את מעגל מחויבותנו למטופל