עדשות משקפים ועדשות מגע

מידע אודות עדשות לסוגיהן משקפים ועדשות מגע

עדשות-מגע 

השקעה בהכשרה, ידע כלל-עולמי, מכשור, עדכון אין סופי במקצועית וטכנולוגיות התאמה המאפשרת התאמה מדוייקת ופרטנית של עדשות מגע יומיות, חודשיות, תלת חודשי, עדשות לשימוש ממושך 3-18 חודשים ועדשות למבני עין וקרנית מיוחדים וחריגים במרשמי צילינדר מורכב, קרטוקונוס, השתלת קרנית, עדשות סקלרליות ומיניסקלרליות, קשיחות נושמות בעבירות  לחמצן גבוה

יצור עדשות מגע על פי חותם ג'ל ומיפוי קרנית וצילום הדמיה OCT של הסיגמנט החיצוני קרנית העין והלובן, מאפשרים התאמה לנוחות מירבית ופתרון התאמת עדשות בליקויי ראיה חריגים. 

להתאמת עדשות מגע יש צורך בתיאום תור מראש "לבדיקת התאמה לעדשות מגע"