עדשות משקפים ועדשות מגע

מידע אודות עדשות לסוגיהן משקפים ועדשות מגע

עדשות-מגע החדשות 

אנו ביוראופטיק מתגאים בהמצאות בחזית הטכנולוגית המאפשרת התאמה מדוייקת ופרטנית של עדשות מגע יומיות, חודשיות, תלת חודשי, שימוש ממושך 6-18 חודשים למבני עין וקרנית מיוחדים וחריגים במקרה של צילינדר מורכב, קרטוקונוס, השתלת קרנית, עדשות סקלרליות ומיניסקלרליות, קשיחות נושמות בעבירות  לחמצן גבוה

יצור עדשות מגע על פי חותם מיפוי קרנית ו OCT של הסיגמנט החיצוני קרנית העין והלובן מאפשרים נוחות מירבית ופתרון  התאמת עדשות בליקויי ראיה חריגים.