MiSight- עדשות מגע ומשקפיים

Misight- שליטה בקוצר ראייה בקרב ילדים

 

טכנולוגית Misight - הוכחה כטכנולוגיה המאפשרת שליטה בשינויי קוצר ראייה בקרב האוכלוסיה בגילאים 8-16 ובמקרים מיוחדים גם בגילאים בוגרים יותר 

מידע בנושא משקפי MiSight 

טכנולוגית MiSight - בעדשות מגע :